Jubileum “de Harmonie”

                          1879 ……..    2019

De weken rondom 6 september staan geheel in het teken van het

140 jarig jubileum van de Zang en Toneelvereniging “HARMONIE”

Een uniek gebeuren in het kleine dorpje Welsum. Het evenement levert een belangrijke bijdrage aan de verbinding tussen oud en nieuw Welsumers. Nieuw Welsumers hebben spontaan volmondig hun toezegging gedaan om mee te werken aan dit festijn, wat enorm wordt gewaardeerd door de organisatie. Er is een plan opgevat om als ”HARMONIE” een cadeau aan te bieden aan de Welsumse bevolking.

Een greep uit de  veelheid van dit feestelijk gebeuren:

 • Hoofdonderwijzer meester Glas die de Harmonie in 1879 heeft opgericht zal van het verleden naar het heden treden.Meester Glas speelt heden ten dage nog een grote rol: Hij componeerde het al overbekende Welsums volkslied.
 • Leerlingen van de OBS Dijkzicht worden gevraagd om een naam te bedenken voor dit 140 jarig bestaan. Die komt op de uitnodigingen en flyers te staan, tevens mogen zei een tekening of werkstuk maken voor de tentoonstelling die gelijktijdig wordt gehouden.
 • Het Dansgroepje met jonge meisjes uit Welsum o.l.v. Donja  zijn druk met het oefenen van een dansje.
 • Sabine Uitslag fungeert als ladyspeaker, tevens organiseert Sabine met enkele  Welsumers een wedstrijd met als thema “Heel Welsum bakt voor de Harmonie”Een deelneemster van heel Holland bakt zal de taarten jureren.
 • Rob Wagenvoort uit Welsum zal het koor de Harmonie met een paar nummers begeleiden. Verder zal Rob als duo 2wice tot in de kleine uurtjes er een bijzondere happening van maken.
 • Om de feestavond nog een extra tintje te geven treedt het Oosthuuzens Dialectkoor op. Dit is een mannenkoor dat populaire liederen zingt in de streektaal.
 • Oud dirigente Janneke Spruit heeft ook haar toezegging gedaan en zal voor een spetterend optreden zorgen.
 • De toneelgroep is op de achtergrond al druk aan het brainstormen voor een ludiek optreden,we laten ons verrassen.
 • Erna Zijlstra uit Welsum zal kijken of er nog in het archief nog materiaal te vinden is ,voor de tentoonstelling. Verder is de videoclub ook aanwezig,
 • Als laatste te vermelden maar niet het minste treed het koor op met een zeer gevarieerd feestelijk programma onder leiding van de enthousiaste Carien Duursema ,en pianiste Hanna Koetszier. Om alvast een tipje van de sluier oplichten is een enkel solo optreden vanuit het koor, met bijzondere elementen .Dirigent Carien heeft een groot aandeel in samenstellen van het programma.
 • In de pauze vindt een grote verloting plaats, met prachtige prijzen waarvan de HOOFDPRIJS  1 week verblijf in GALO RESORT op MADEIRA op basis van logies met ontbijt. Met grote dank aan Wim en Gerrie Bijsterbosch. verder waardebonnen van Tapperij Bijsterbosch, boerderijwinkel van Gert en Gerrie Huiskamp en slagerij ter Weele.
 • Gemeente Olst-Wijhe heeft laten weten het op prijs stellen dat de zang en toneelvereniging Harmonie een activiteit organiseert dat  ten goede komt aan de leefbaarheid in Welsum.
 • Wij hopen veel donateurs (bijna ieder gezin) en vrienden van de Harmonie uit naburige dorpen te mogen begroeten op het feest van het 140 jarig bestaan.
 • De organisatie wil ieder alvast bedanken voor de toezeggingen, meedenken, en voorbereidend werk, zo kan een klein dorp groot zijn.

 

t.z.t. worden flyers met de origineelste naam  voor dit feest   huis aan huis bezorgd met het volledige programma.