De School en het Dorpshuis

Er is een Go,  We kunnen starten met de bouwwerkzaamheden om de school samen met het dorpshuis onder één dak te realiseren. Voor ons heel belangrijk we behouden de school voor ons dorp en kunnen werken aan nieuwe ontwikkelingen voor dorpshuis, school en gemeenschap.

Het plan was om bij de start belangstellenden uit te nodigen om de plannen te presenteren. Op dit moment is dat niet mogelijk door de Corona maatregelen.

Door de huidige omstandigheden kunnen we begin juli starten met de eerste werkzaamheden. Afhankelijk van wat wel en niet georganiseerd kan worden in het dorpshuis wordt een planning gemaakt. Het is nog niet zeker of in  één of twee fasen gebouwd gaat worden. Bij één fase is er meer overlast maar gaat de bouw sneller. Bij twee fasen is de overlast minder maar duurt het veel langer.

Het is nog niet geheel duidelijk wat er kan en georganiseerd mag worden de komende periode in het dorpshuis. Maar we gaan met de bouwwerkzaamheden starten en afhankelijk van de bouwtijd is het resultaat begin 2021 te bekijken.

22 juni worden de contracten tussen De Mare, De gemeente Olst-Wijhe, De aannemer Gebroeders Meijer uit Raalte en het dorpshuis De bongerd uit Welsum gesloten. Gezamenlijk wordt een bouwteam gevormd die samen de klus gaat klaren.

Het eindresultaat zal een gebouw zijn waarin het dorpshuis, de school en de sport elk hun eigen ruimtes hebben . Daarnaast zijn er multifunctionele ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn. Op deze manier is er ruimte voor het vertrouwde en ontstaat er tegelijkertijd meer ruimte en mogelijkheden voor nieuwe ontmoetingen.