Vrouwen van Nu

De Vrouwen van Nu is landelijk, provinciaal en op afdelingsniveau actief

Beschermvrouw is: H.K.H. Prinses Beatrix.
Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Gezien Visch, penningmeester Wilma Bulstra en de algemene bestuursleden Anja v.d. Esschert, Janke de Jong en Francis Scheltinga.
Behalve de zomer maanden, juni, juli en augustus is er elke maand een afdelingsavond voor de leden met zeer verschillende sprekers en onderwerpen.
Ieder jaar hebben wij een busreis en een fietstocht. Als er voldoende interesse is, worden er ook cursussen, workshop en excursie’s georganiseerd.
Landelijk en vooral provinciaal worden er ook cursussen en themadagen aangeboden. Voor meer informatie kunt U kijken op https://vrouwenvannu.nl/
Tenzij anders is vermeld vinden alle afdelingsavonden plaats in dorpshuis “de Bongerd” te Welsum. De afdelingsavonden worden gehouden op een donderdag, aanvang 19.30 uur .
De contributie voor het jaar 2019 is € 52,50 Een deel van de contributie wordt afgedragen aan de landelijke en provinciale kas.
Nieuwe leden zijn van Harte Welkom ! Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een afdelingsavond te bezoeken.
Voor informatie kunt U terecht bij de  voorzitter. Tel:  0571-291866

Programma voorjaar 2019

Donderdag 17 januari 2019 19:30
Locatie: dorpshuis “de Bongerd” te Welsum
Beschrijving: Jaarprogramma en promo Vrouwen van Nu

Donderdag 21 februari 2019 19:30
Locatie: dorpshuis “de Bongerd” te Welsum
Beschrijving: Carinova Epe / Heerde

Donderdag 21 maart 2019 19:30
Locatie: dorpshuis “de Bongerd” te Welsum
Beschrijving: deze avond wordt verzorgd door het Eéndagsbestuur

Woensdag 10 april 2019 19:30
Locatie: “Dieperink ” Wesepe
Beschrijving: Gezamenlijke avond van de afdelingen Olst/Wijhe Cabaret “Vrouwen Spektakel” treedt op in Wesepe

Donderdag 16 mei 2019 19:30
Locatie:  dorpshuis “de Bongerd” te Welsum
Beschrijving: optreden van troubadour Jozka van Vuren