Stand van zaken school

Uit de Stentor van 14 mei 2019 Welsum: school kan naar dorpshuis Welsum ziet kans om de sluiting van de enige school in het dorp te voorkomen. Met een oplossing die bovendien de samenhang in het dorp versterkt. Welsum heeft de globale plannen rond voor een verhuizing van basisschool Dijkzicht naar dorpshuis De Bongerd. Deze […]

Lees verder


wie komt er in het dorpshuis

SVW (afdeling gymnastiek, volleybal, dameszaalvoetbal, veldvoetbal), Agrarische Belangen Club Welsum, Zang- en Toneelvereniging De Harmonie, Vereniging van Volksvermaken, Voetbalvereniging Oene, Stichting Welzijn Ouderen, Video Club Welsum 700, Stichting Plaatselijk Belang Welsum, Vrouwen van Nu, de Kinderclub, de kinderdansgroep, Klootschietclub, Dartclub, Visverenigingen, Zaalvoetbalgroep, Yogagroep, Schildergroep, de ouderraad van OBS Dijkzicht. De activiteiten zijn een jaar geleden uitgebreid […]

Lees verder


Project Scholen voor morgen

Werkdocument KernWelsum        ‘Scholen voor morgen’ De aanleiding De positie van de basisschool in Welsum is kwetsbaar. Dit heeft te maken met de exploitatie van de school; deze is op het moment niet sluitend en de verwachting is dat de exploitatie de komende jaren ook niet sluitend wordt. De omvang van de school zit net boven […]

Lees verder


Vaste activiteiten in het dorpshuis

Maandag overdag Er zijn veel vrijwilligers actief voor het onderhoud van het dorpshuis Maandagavond Zangvereniging de Harmonie. oefenavond 19.30-21.30 Volleybal dames en heren. Training en wedstrijden. (Sportvereniging Welsum) Dart Bibliotheek 19.00-20.00 u. Open voor iedereen. Dinsdagmorgen Schilderclub van 9.00 -11.30 Yoga van 9.30-10.30 Dinsdagavond Volleybal (Sportvereniging Welsum) Kruisjasclub Welsum  Videoclub Eén keer per maand. Woensdag […]

Lees verder