Project Scholen voor morgen

10 oktober 20.00 u Dorpshuis: Kringgesprek Zoals al gemeld in het vorige krantje  wordt er onderzocht of  het haalbaar is de school in het dorpshuis te huisvesten. Hiervoor is een kernteam samengesteld, dat inmiddels een paar keer bij elkaar is geweest. Zij hebben een 5-stappenplan opgesteld vanuit een gezamenlijke visie. Dit plan heeft  het doel […]

Lees verder


wie komt er in het dorpshuis

SVW (afdeling gymnastiek, volleybal, dameszaalvoetbal, veldvoetbal), Agrarische Belangen Club Welsum, Zang- en Toneelvereniging De Harmonie, Vereniging van Volksvermaken, Voetbalvereniging Oene, Stichting Welzijn Ouderen, Video Club Welsum 700, Stichting Plaatselijk Belang Welsum, Vrouwen van Nu, de Kinderclub, de kinderdansgroep, Klootschietclub, Dartclub, Visverenigingen, Zaalvoetbalgroep, Yogagroep, Schildergroep, de ouderraad van OBS Dijkzicht. De activiteiten zijn een jaar geleden uitgebreid […]

Lees verder


Project Scholen voor morgen

Werkdocument KernWelsum        ‘Scholen voor morgen’ De aanleiding De positie van de basisschool in Welsum is kwetsbaar. Dit heeft te maken met de exploitatie van de school; deze is op het moment niet sluitend en de verwachting is dat de exploitatie de komende jaren ook niet sluitend wordt. De omvang van de school zit net boven […]

Lees verder


Vaste activiteiten in het dorpshuis

Maandag overdag Er zijn veel vrijwilligers actief voor het onderhoud van het dorpshuis Maandagavond Zangvereniging de Harmonie, oefenavond 19.30-21.30 Volleybal dames en heren. Training en wedstrijden. (Sportvereniging Welsum) Dart Bibliotheek 19.00-20.00 u. Open voor iedereen. Dinsdagmorgen Schilderclub van 9.00 -11.30 Yoga van 9.30-10.30 Dinsdagavond Volleybal (Sportvereniging Welsum) Kruisjasclub Welsum 19.30 Videoclub Eén keer per maand. […]

Lees verder