Oud papier ophalen

Oud Papier inzameling Welsum. In heel Welsum wordt 5 keer per jaar oud papier opgehaald.Daarnaast, wordt, binnen de bebouwde kom een extra service aangeboden. Deze houdt het volgende in: als u niet in staat bent te wachten op de volgende inzamel ronde, kunt u contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen. Zij helpen u verder, […]

Lees verder


De school en het Dorpshuis

Wat vooraf ging: De daling van het leerlingaantal van basisschool Dijkzicht heeft tot gevolg dat de huidige locatie van de school veel leegstand kent. Dit leidt tot hoge beheer- en onderhoudslasten die niet volledig gedekt worden door vergoedingen vanuit het Rijk die het schoolbestuur van de Mare hiervoor ontvangt. Kortom: er is een tekort. Er […]

Lees verder


Omgekeerd inzamelen afval

Omgekeerd Inzamelen Wat is dat? Omgekeerd Inzamelen wil zeggen dat we overschakelen van een afvalinzameling naar een grondstoffeninzameling. Die manier van inzamelen is al een aantal jaar geleden gestart met het scheiden van plasticverpakkingen, drankenkartons en blik. Eerst in een doorzichtige plastic zak. Later in de oranje container. We zien dat we steeds minder restafval […]

Lees verder


wie komt er in het dorpshuis

SVW (afdeling gymnastiek, volleybal, dameszaalvoetbal, veldvoetbal), Agrarische Belangen Club Welsum, Zang- en Toneelvereniging De Harmonie, Vereniging van Volksvermaken, Voetbalvereniging Oene, Stichting Welzijn Ouderen, Video Club Welsum 700, Stichting Plaatselijk Belang Welsum, Vrouwen van Nu, de Kinderclub, de kinderdansgroep, Klootschietclub, Dartclub, Visverenigingen, Zaalvoetbalgroep, Yogagroep, Schildergroep, de ouderraad van OBS Dijkzicht. De activiteiten zijn een jaar geleden uitgebreid […]

Lees verder


Project Scholen voor morgen

Werkdocument KernWelsum        ‘Scholen voor morgen’ De aanleiding De positie van de basisschool in Welsum is kwetsbaar. Dit heeft te maken met de exploitatie van de school; deze is op het moment niet sluitend en de verwachting is dat de exploitatie de komende jaren ook niet sluitend wordt. De omvang van de school zit net boven […]

Lees verder