De School en het Dorpshuis

Wat vooraf ging: De daling van het leerlingaantal van basisschool Dijkzicht heeft tot gevolg dat de huidige locatie van de school veel leegstand kent.Dit leidt tot hoge beheer- en onderhoudslasten die niet volledig gedekt worden door vergoedingen uit het Rijk die het schoolbestuur van de Mare hiervoor ontvangt. Kortom: er is een tekort. Er gaat … Meer lezen over De School en het Dorpshuis