Omgekeerd inzamelen afval

Omgekeerd Inzamelen

Wat is dat?

Omgekeerd Inzamelen wil zeggen dat we overschakelen van een afvalinzameling naar een grondstoffeninzameling. Die manier van inzamelen is al een aantal jaar geleden gestart met het scheiden van plasticverpakkingen, drankenkartons en blik. Eerst in een doorzichtige plastic zak. Later in de oranje container. We zien dat we steeds minder restafval hebben. Het gaat zo goed dat we de doelstelling uit het Landelijke Afval Plan (LAP) gehaald hebben.

Voor de inzameling van de grondstoffen biedt de gemeente extra service. De grondstoffen kunnen we namelijk hergebruiken en halen we daarom bij u thuis op. Dit geldt voor groente-, fruit- en tuinafval en plastic. Voor restafval biedt de gemeente minder service: in de grote kernen staan hiervoor sinds een paar jaren ondergrondse containers op diverse plekken. Hierdoor is het aantal kilo’s restafval sterk verminderd, terwijl er niet meer restafval in de grondstoffen zit. Een hele mooie ontwikkeling. Daarom willen we ook in de kleinere kernen en het buitengebied de inzameling van restafval wijzigen.

Plaatsingsplan

Voordat we de nieuwe containers gaan plaatsen, ligt het plaatsingsplan ter inzage, zodat iedereen mee kan denken over de locaties voor ondergrondse containers. Deze plekken moeten aan een aantal punten voldoen. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid bijvoorbeeld. Maar er moet ook ruimte zijn onder de grond om de container te plaatsen. Dit moet goed onderzocht worden. Daarom hebben wij eerst locaties onderzocht en op de kaart gezet.

Ten zuiden van Welsum is niet veel ruimte om een container te plaatsen. Alle onderzochte locaties hadden wel één of meer minpunten. Daarom is naar een locatie in de kern gezocht. Door alle verzoeken om toch een locatie ten zuiden van Welsum te vinden hebben we opnieuw gekeken en is op de locatie Bosweg/Veldweg een plek gevonden. Nog steeds niet ideaal, maar voor veel inwoners van dat deel van Welsum een stuk dichterbij. Deze locatie hebben we ook nog op de kaart gezet en ligt nu ook ter inzage.

Omgekeerd inzamelen in het buitengebied

Het ‘omgekeerd inzamelen’ in het buitengebied gaat iets anders dan in de grotere kernen. In het buitengebied verbinden we niet definitief adressen aan een ondergrondse container. Dit is in eerste instantie wel gedaan om u op de hoogte te kunnen brengen van de veranderingen in uw omgeving op het gebied van de afvalinzameling. Soms komt de locatie waar u aan bent gekoppeld prima uit en is het dichtbij, maar lang niet altijd.

Logische route

Voor het buitengebied geldt vooral dat een ondergrondse container op of bij een logische plek moet zijn, langs een route die toch al wordt gereden. Dan kan zijn naar school, werk of winkels. Uit onderzoek is gebleken dat er niet apart voor het afval wordt gereden. Net als met glas of textiel wordt het afval meegenomen op een rit die toch al wordt gemaakt. Vooral omdat het restafval niet meer zoveel is door het goede scheiden van gft en plastic.

Staat de container waar u nu naartoe bent verwezen niet op een logische plek?. Dan kunt u altijd met ons in overleg om te kijken wat wel logisch is voor u. U kunt dan overstappen naar een andere container.

‘Grensgebieden’

In overleg met gemeente Heerde, ook ROVA-gemeente, kan er voor inwoners van ‘grensgebieden’ ook gebruik worden gemaakt van containers die daar al staan, bijvoorbeeld bij winkels. Zo doen we dat tenslotte ook al met glas en textiel. ROVA zorgt ervoor dat de kosten van het restafval bij de juiste gemeente terecht komt. Helaas lukt die samenwerking niet met de gemeente Voorst, want dat is geen ROVA-gemeente.

Hoe nu verder

Na 19 juni, als we alle reacties, vragen, opmerkingen en onderzoeken binnen hebben, maken we een definitief plan klaar. Dit leggen we voor aan het college. De definitieve kaarten plaatsen we op de website, zodat iedereen kan zien waar nu voor gekozen is. Daarna kunnen we beginnen met het grondwerk en na de zomer direct door met het plaatsen van de ondergrondse systemen.

In oktober ontvangt u een brief van ROVA met informatie over de laatste lediging van de grijze container en ontvangt u het pasje.