Stand van zaken school

Uit de Stentor van 14 mei 2019

Welsum: school kan naar dorpshuis

Welsum ziet kans om de sluiting van de enige school in het dorp te voorkomen. Met een oplossing die bovendien de samenhang in het dorp versterkt.

Welsum heeft de globale plannen rond voor een verhuizing van basisschool Dijkzicht naar dorpshuis De Bongerd. Deze week overlegt de gemeente Olst-Wijhe met de besturen van het dorpshuis en Stichting de Mare, die het openbaar onderwijs in Salland verzorgt. De initiatiefnemers zijn vol vertrouwen in een goede afloop.

Basisschool Dijkzicht kampt al jaren met een laag leerlingental. De school maakt net als andere basisscholen in Olst-Wijhe deel uit van een onderzoek naar toekomstbestendige scholen in de gemeente, met fusies en concentratie van scholen op een beperkt aantal plekken. Als enige school op de westelijke IJsseloever in de gemeente hebben school en dorp tijd gekregen om een zelfstandig voortbestaan te onderzoeken.

Krimpgebieden

De betrokken organisaties en inwoners, zoals dorpshuisbestuur, school, ouders, Plaatselijk Belang Welsum, de plaatselijke brandweer, sportverenigingen en andere gebruikers van het dorpshuis, zien allemaal de meerwaarde van een verhuizing naar het dorpshuis, zegt voorzitter Sabine Uitslag van de kerngroep met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. Het onderzoek gebeurde met hulp van een architectenbureau met ervaring in krimpgebieden.

Daar rolde een schetsontwerp uit waarbij ruimtes van het dorpshuis door meerdere partijen kunnen worden gebruikt en er gezamenlijke activiteiten ontstaan. De betrokken vertegenwoordigers schaarden zich unaniem achter dat ontwerp. ,,Ik ben heel trots en blij dat alle partijen zich in het schetsontwerp kunnen vinden. Als kerngroep zijn we bijzonder positief over het ontwerp en de haalbaarheid ervan. Wij geloven dat deze ontwikkeling voor alle partijen goed zal gaan uitpakken. Een levendig dorpshuis 2.0, met een school waar kleinschaligheid, betrokkenheid en aandacht centraal staan’’, zegt Uitslag.

Voortbestaan

Volgens haar is de kerngroep vol vertrouwen dat gemeente en onderwijsbestuur groen licht geven voor de financiering van het project. Pas dan wil Uitslag ingaan op details van het plan, met onder meer een informatiebijeenkomst voor de 650 inwoners van het dorp, die eerder aangaven een school in het dorp te willen behouden. ,,Het voortbestaan van de school in ons dorp staat voor ons voorop. Dat is wat iedereen wil. Dit streven maakt dat we er samen zijn uitgekomen. Daar ben ik bijzonder trots op’’, zegt Uitslag.

Voor de huidige plek van de school werkt een andere werkgroep aan plannen voor een kleinschalig woonzorgcentrum met twaalf woningen en onder meer een gezamenlijke huiskamer. De woningen worden mogelijk ook geschikt voor starters. De eerste gesprekken met zorgaanbieders zijn inmiddels achter de rug, zegt Annelies Boekhorst van de werkgroep. Inwoners hebben op diverse bijeenkomsten aangegeven ook bij een mindere gezondheid in Welsum te willen blijven wonen. Nu moeten ze naar elders.